Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm công nghệ

Bởi: | Thẻ: | Bình luận: 0 | Tháng Mười 26th, 2017

Tại Hà Nội, sáng ngày 29-11-2013, buổi thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm công nghệ giữa trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba đã diễn ra căn cứ trên lĩnh vực hoạt động và nhu cầu tăng cường năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triên sản phẩm công nghệ.

Hai bên nhất trí cùng nhau hợp tác về nghiên cứu khoa học, sản phẩm công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực số hóa ngành y tế theo hướng thực hiện tốt việc tích hợp nghiên cứu khoa học và ứng dụng, xác định trước mắt tập trung hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu phát triển việc nâng cấp, tích hợp các máy X-quang di động, xách tay thường quy lên X-quang di động, xách tay kỹ thuật số. Cụ thể, hai bên cùng nhau hợp tác phát triển ứng dụng sản xuất thử nghiệm Máy X-quang xách tay kỹ thuật số công nghệ cảm biến bản phẳng (DR/FPD).

 

 

viVietnamese