Công nghệ sản xuất
Máy X-quang kỹ thuật số DR1F series                                                                                            MADE IN VIETNAM