Công nghệ sản xuất máy X-quang kỹ thuật số DR1F series                                                            MADE IN VIETNAM