Hệ thống nâng cấp XQ Analog lên số hóa với cảm biến phẳng (DR/FPD)