Hệ thống nâng cấp X-Quang Analog lên số hóa với cảm biến phẳng (DR/FPD)