GIẢI PHÁP  TÍCH HỢP THÔNG TIN QUẢN LÝ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN TẠI

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ, TỈNH VÀ Y TẾ CÁC NGÀNH

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Hiện tại ở Việt Nam, mỗi Sở y tế quản lý khoảng gần 20 – 30 bệnh viện và cơ sở y tế trong địa bàn của mình, Cục Quân y cũng đang quản lý khoảng 30 bệnh viện quân đội. Hầu hết các bệnh viện hiện nay đều có trang bị phần mềm, nhưng không đồng bộ, do các nhà cung cấp khác nhau, vì vậy việc kết nối thông tin tự động kết nối các bệnh viện ở Sở y tế Thành phố, Tỉnh, hoặc các y tế ngành, hoặc rộng hơn là khu vực để phục vụ quản lý chung tức thời của cơ quan quản lý là chưa thực hiện được và hiện cũng chưa có đơn vị nào đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Trong tài liệu này, chung tôi xin đề xuất một giải pháp tiên tiến bằng cách sử dụng công nghệ phần mềm để cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn và sử dụng công nghệ hiệu quả trong việc cải thiện kết quả quản lý hoạt động của mỗi bệnh viện, đồng thời giúp nâng cao công tác quản lý điều hành các bệnh viện của cơ quan quản lý. Vì vậy, một bệnh viện có thể nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân của mình bằng cách cải thiện năng suất và hiệu quả công việc của bệnh viện mình và điều này sẽ được thực hiện thông qua giải pháp này, còn cơ quan quản lý thông qua giải pháp này sẽ tích hợp thông tin của các bệnh viện để tạo các Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI- Key Performance Indicator) giúp phân tích đánh giá phục vụ điều hành quản lý trên một giải pháp tập trung.

Mục tiêu của giải pháp là giúp đảm bảo việc thu thập dữ liệu từ các bệnh viện ở các cấp độ khác nhau (thuộc Cục quân y, Sở y tế,…) và tạo ra công cụ tùy chỉnh với các KPI khác nhau theo yêu cầu quản lý.

Lợi ích và giá trị mà giải pháp mang lại:

Giải pháp này sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý một cách đơn giản dễ dàng để có được bất kỳ thông tin nào ngay lập tức giúp các quyết định trong quản lý điều hành được nhanh chóng, kịp thời đạt hiệu quả cao.

II. ĐẶC TÍNH CỦA GIẢI PHÁP
1. Mô hình luân chuyển thông tin

Tất cả các thông tin thu thập được từ các Bệnh viện khác nhau bởi hệ thống VBBroker sẽ được gửi và thu thập tại Trung tâm dữ liệu chính. Từ trung tâm dữ liệu này, cơ quan quản lý có thể bằng các KPI đã được thiết kế để có cái nhìn nhanh chóng và chính xác về công việc và hiệu suất của các bệnh viện trong hệ thống quản lý của mình.

2. Thành phần của giải pháp:
 • VBBroker

“VBBroker” là giải pháp lý tưởng để tích hợp với Hệ thống thông tin bệnh viện “HIS” sử dụng giao thức HL7.

Trong đó, hệ thống có thể tiếp nhận yêu cầu và thông tin cá nhân của bệnh nhân từ Hệ thống đặt chỗ của Hệ thống thông tin bệnh viện HIS thông qua một hệ chuyển đổi (third party) để đồng bộ theo chuẩn HL7, việc này được thực hiện trên Máy chủ quản lý dữ liệu (VBBroker).

Giải pháp này hỗ trợ nhiều dạng tin nhắn chuẩn HL7 (ví dụ: ADT, ORU, ORM, DFM,…. v.v.).

 • VBAnalytics | Ứng dụng kinh doanh thông minh

VB Analytics là phần mềm thông minh dành cho doanh nghiệp cho phép người dùng tạo trang tổng quan, phân tích trực quan và tạo các báo cáo bằng cách sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn ở lúc, mọi nơi. Người dùng có thể truy cập dữ liệu và thực hiện công việc trên bằng bất kỳ máy để bàn, notebook, máy tính bảng, IPAD hoặc bất kỳ điện thoại thông minh nào.

3. Kết quả mang lại của giải pháp (các KPI)

Với cả hàng triệu hồ sơ và dữ liệu từ các bệnh viện, một công cụ phân tích thông minh tích hợp được sử dụng trong giải pháp để cho phép xây dựng các màn hình bảng điều khiển về các “chỉ số hiệu suất chính” KPI giúp cho người dùng ngồi một chỗ nhưng có thể dễ dàng theo dõi, phân tích, dự báo và quản lý toàn bộ các bệnh viện trong hệ thống mà mình quản lý.

Đây là giải pháp đồng bộ có giá trị giúp đạt được hiệu quả tốt trong công tác quản lý hoạt động của các bệnh viện.

Các kết quả chính từ việc thực hiện giải pháp đó là dữ liệu thu thập được, có thể được phân tích và trình bày giúp cho người ra quyết định có thể đưa ra quyết định đúng vào đúng thời điểm để đạt được những lợi ích tối ưu giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho bệnh nhân, giúp đem lại hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giảm chi phí hoạt động và tăng năng suất của tất cả các chuyên gia và nhà điều hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Giải pháp này có thể được sử dụng để theo dõi một số biện pháp lâm sàng như: tỷ lệ tử vong, nguyên nhân chính tử vong ở trẻ em, sức khỏe phụ nữ, tỷ lệ nhiễm trùng mãn tính trên phân bố dân số; hiệu quả sử dụng thuốc và tỷ lệ chữa bệnh; theo dõi việc sử dụng và năng suất khai thác vận hành các máy móc thiết bị; theo dõi doanh thu hàng ngày và định kỳ; và nhiều chỉ tiêu khác nữa …

                                  

Phạm vi công việc:

Để hiển thị KPI ở cấp quản lý, cần thực hiện hai bước:

Bước 1

Bước này sẽ thực hiện thu thập dữ liệu từ các bệnh viện thông qua một hệ thống chuyên dụng bên trong mỗi bệnh viện đó là phần mềm VBBROKER của chúng tôi nhằm đảm bảo tích hợp theo chuẩn HL7 với hệ thống thông tin bệnh viện HIS của mỗi bệnh viện.

Dữ liệu sẽ được diễn giải và lưu trong bộ nhớ cục bộ bên trong máy chủ bệnh viện.

Bước 2

Bước này sẽ tập hợp kết quả đã thực hiện ở bước 1 từ các bệnh viện khác nhau cần quản lý chuyển đến một cơ sở dữ liệu tập trung, và từ đó chúng ta sẽ tạo ra các KPI theo yêu cầu quản lý với các định dạng hiển thị khác nhau (chẳng hạn: kết quả phân tích dưới dạng đồ thị Pie, Bar… .v.v.)

Mô tả các bước chính của việc tích hợp nêu ở Bước 1:

 • HIS, khi chấp nhận bệnh nhân mới, mỗi lần chấp nhận thì tin nhắn sẽ được gửi chuyển tiếp đến hệ thống VBBroker
 • HIS, khi đơn đặt hàng đã được lên lịch cho bất kỳ bộ phận nào, cùng lúc một đơn đặt hàng như vậy sẽ được chuyển tiếp tới Hệ thống VBBroker
 • HIS, có thể sửa đổi yêu cầu đặt hàng bằng cách gửi lại tin nhắn ORM với Update Flag, để cập nhật chi tiết đơn đặt hàng này.
 • HIS, có thể sửa đổi thông tin cá nhân của bệnh nhân trước khi khám bệnh hoặc sau khi việc khám được thực hiện
 • HIS, khi cần hợp nhất dữ liệu của bệnh nhân bị trùng lặp (Nếu điều này được bệnh viện chấp nhận)
 • HIS, có thể chuyển bệnh nhân theo vị trí (dành cho bệnh nhân) đến một địa điểm khác, từ phường này sang phường khác, từ giường này sang giường khác, từ tòa nhà này sang tòa nhà khác…
 • Tạo hình ảnh y tế \ PACS, khi bệnh nhân vào để bắt đầu thực hiện khám cho họ, thì kỹ thuật viên đặt trạng thái Study thành “Đang tiến hành” về tạo hình ảnh y tế, nó được chuyển tới cập nhật đơn hàng cho VBBroker
 • Tạo hình ảnh y tế \ PACS, sau khi kỳ kiểm tra khám kết thúc thành công, kỹ thuật viên trạng thái Study thành “Đã kiểm tra” về tạo hình ảnh y tế, nó được truyền đến cập nhật đơn hàng cho VBBroker
 • PACS, với trường hợp bác sĩ xem hình ảnh y tế, sẽ viết và phê duyệt báo cáo, và báo cáo HL7 sẽ được gửi lại cho VBBroker trên cùng một yêu cầu đặt hàng đã được gửi.
III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Thời gian thực hiện toàn bộ dự án sẽ là 6 tháng kể từ ngày nhận đơn hàng theo công việc đã được thỏa thuận, Bước 1 dự kiến ​​sẽ được triển khai ngay trong tháng đầu tiên thực hiện để tăng tốc độ của dự án. Bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào cho phạm vi công việc sẽ được thảo luận và thống nhất giữa các bên liên quan của dự án và có thể được đưa vào sau khi hoàn thành phạm vi công việc Bước 1 để nó không ảnh hưởng đến thời hạn bàn giao dự án. Các yêu cầu khác sẽ được thảo luận trong khi dự án đang được thực hiện.

 

IV. VỊ TRÍ TRIỂN KHAI

Tất cả phần mềm sẽ được triển khai cài đặt tại địa điểm được chỉ định bởi bệnh viện khi đặt hàng.

 

V. KẾT QUẢ BÀN GIAO

Các chỉ số KPI đạt được như sau:

 • Phân tích doanh thu theo thời gian và dự báo
 • Phân tích doanh thu cho tiền mặt và tín dụng và bảo hiểm.
 • Phân tích năng suất Trung tâm cuộc gọi
 • Phân tích sự hài lòng của bệnh nhân
 • Phân tích năng suất việc sử dụng thiết bị tạo ảnh y tế
 • Phân tích năng suất của nhân viên đón tiếp bệnh nhân
 • Phân tích năng suất làm việc của các Bác sĩ / Chuyên gia X quang
 • Phân tích năng suất của các bác sỹ tiếp nhận bệnh nhân
 • Phân tích nhu cầu và đáp ứng đối với bệnh nhân và bác sĩ tiếp nhận
 • Phân tích hiệu suất báo cáo y tế
 • ……

 

Ngoài ra, các KPI khác có thể được tạo dễ dàng từ công cụ phần mềm phân tích được xây dựng và cài đặt trong giải pháp của chúng tôi.

VI. ĐỀ XUẤT PHẦN MỀM

Sau đây là đề xuất các phần mềm để đảm bảo cho việc triển khai giải pháp:

VII. ĐỀ XUẤT VIỆC KẾT NỐI

Với giải pháp này, chúng tôi khuyến nghị có kết nối Internet cáp quang để có thể hỗ trợ các nhu cầu trong tương lai từ giải pháp hồ sơ y tế điện tử EMR đầy đủ nếu có nhu cầu (EMR-Electronic Medical Record, hay còn gọi là sổ y bạ online giúp tự động hóa các hoạt động chẩn đoán lâm sàng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe), đường truyền cũng đòi hỏi băng thông cao, đặc biệt là khi nhiều người dùng hoạt động cùng một lúc.

Trong giai đoạn đầu của dự án, giải pháp có thể được bắt đầu hoạt động với đường internet cáp đồng tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu để kiểm tra nhu cầu tải thực tế, sau đó có thể tăng băng thông lên đường cáp quang nếu thấy cần.

VIII. ĐỀ XUẤT PHẦN CỨNG

Các mục phần cứng được nêu sau đây là đại diện cho phần cứng được đề xuất để đảm bảo cho giải pháp hoạt động với hiệu suất, tính khả dụng và khả năng mở rộng được chấp nhận.

IX. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT BA, được thành lập năm 1999. Chuyên cung cấp, sản xuất, phục vụ các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trên toàn quốc.
 • Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện hàng chục dự án công nghệ thông tin cho nhiều bệnh viện ở Việt Nam với các quy mô: Tư nhân, huyện, tỉnh, bệnh viện trung ương…
 • Bản quyền của các phần mềm y tế: HIS, LIS, PACS / RIS, DROC.
 • Các giải pháp khác như: Hệ thống quản lý hàng đợi, thanh toán trực tuyến, nhận dạng giọng nói …
 • Hiện là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có kinh nghiệm trong thực hiện các giải pháp kết nối, giao tiếp các thiết bị y tế và các hệ thống khác.
X. Mô hình kinh doanh, cách thức thực hiện:
 • Công ty Việt Ba sẵn sàng tìm các bạn hàng để triển khai giải pháp tích hợp thông tin quản lý giữa các bệnh viện.
 • Tìm đại lý bán sản phẩm hoặc chuyển giao công nghệ ở trong và ngoài nước.
viVietnamese